Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

İklim Teknolojileri Paneli

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

İklim Lab'da Kolektif Bilgi Üretiyoruz

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

İklim Teknolojileri Alanında Öncül Projeler Üretiyoruz

3 Soru 3 Yanıt

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Kimdir?

TTGV, 1991 yılında özel sektörün uluslararası rekabetçiliğini teknoloji geliştirme yetkinliğini geliştirmek suretiyle desteklemek, modeller geliştirmek ve uygulamak üzere kurulmuştur. TTGV faaliyetlerini özel sektörün karşı karşıya olduğu uluslararası rekabet ihtiyaçlarına göre günceller ve geliştirir. Bu amaçla sistemin farkındalığını oluşturacak, ölçeklenme ve yaygınlaşma potansiyeli olan modelleri öncü bir kimlik ile uygulayarak etkisini doğrular.

 

TTGV Türkiye için neden önemlidir?

TTGV, ‘Teknoloji Üreten Türkiye’ vizyonuyla hedefine aldığı alanları keşfeder, onların gelişmesine yönelik yeni araçlar, modeller geliştirir ve yaygınlaşması için örnek uygulamaları hayata geçirir. Bunu yaparken kalıcı değişimi desteklemek üzere doğal akışta bir araya gelmesi zor sistemlerin farklı parçaları arasında yeni ilişkiler ve iş birlikleri oluşmasını gözetir. 32 yıllık geçmişinde teknoloji yönetiminde en iyi uygulamaların örnek ve modellerini piyasalara sunan TTGV; pratiklerin tespit edilmesi, strateji geliştirilmesi, endüstriyel sektörler ile bilimsel disiplinlerin birlikte hareket etmesine olanak sunar. TTGV rekabet dinamiklerinin sürekli ve hızlı değiştiği bir dünyada, bir oyun kurucu olarak eğilimleri izler, yorumlar, özel sektörün riskleri fırsata çevirebileceği yeni modelleri kurgular parçası olarak uygular ve yaygınlaşması için şeffaf bir şekilde paylaşır.

 

TTGV, rotasını neden iklim teknolojilerine çevirdi?

İklim değişimi meselesinin köklü bir paradigma değişimini beslediği bir dünyada Türk sanayisi kapsamlı bir rekabetçilik tehdidi ile karşı karşıya. 1990’lı yıllarda Gümrük Birliği sürecinde yaşanan varoluşsal düzeydeki rekabetçi tehdit nasıl teknoloji geliştirme kültürü ve kapasitesinde yeni bir yapılanmayı gerektirmişse bugün de küresel öncelikler ve ticari gereklilikler teknolojilerinde yepyeni yaklaşımları mecburi kılıyor. Karşı karşıya olunan rekabetçi tehdit iklim teknolojileri konusunda klasik arz odaklı yaklaşımların yerine farklı modellerin geliştirilip uygulanmasını gerekli kılıyor. TTGV türünün ilk örneği olan ve çoklanma potansiyeli yüksek saha projelerini geliştirerek, paydaşları ile ticari ölçekte hayata geçirmeyi planlıyor. Dünyadaki gelişmeleri, Türkiye’nin ihtiyaç ve potansiyeli ile birlikte yorumlayarak geliştirilen projelerin hayata geçirilmesinde öncü olmayı hedefliyor.

Etkinlik Listesi

Lütfen etkinlik görüntülemek istediğiniz tarihi takvimden seçiniz.

Tüm etkinlikler

TTGV e-bültenine katılmak ve bizden haberdar olmak için kayıt olabilirsiniz.