Araştırma ve Yayınlar

Mart 2020 < Geri Dön

Yüksek Teknoloji Girişimlerinin Finansmanı

Finansman ekosisteminin geliştirilmesi üzerine…

 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile birlikte ortaya çıkarılan bu rapor, bir durum analizi ve geleceğe yönelik strateji oluşturma adımıdır. 2019 yılının sonunda 18 portföy yönetim kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışması ve çalıştay sonucunda ortaya çıkan veriler ile oluşturulmuştur.

Raporda yüksek teknoloji girişimleri ile finansman ekosistemi arasındaki ilişkiyi inceleyen ve geleceğe yönelik olarak bu alandaki yatırımlara ilginin artması konusunda yatırımcıların tespit ve öngörülerini yansıtmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma kavramının küresel ekonomi ve ülkemizin ekonomik kalkınması açısından kritik önem arz ettiği düşünüldüğünde bu yayın finansman ekosisteminin bakış açısını yansıtmakta ve sizlere de bu perspektiften bir bakış sunmaktadır. İlgiyle okumanızı dileriz…