Araştırma ve Yayınlar

Ocak 2009 < Geri Dön

Ulusal Teknoloji ve Yenileşim Kapasitesinin Geliştirilmesi için Modeller

2008 yılında Kore Kalkınma Enstitüsü (Korea Development Institute-KDI) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı(TTGV) arasında, Kore Hükümeti tarafından belirlenen öncelikli ülkelerle Kore'nin çeşitli alanlardaki tecrübelerinin paylaşılması amacıyla bir "Bilgi Paylaşım Programı" yürütüldü. TTGV tarafından hazırlanan bir program önerisi sonucunda, Türkiye 2008 yılı için öncelikli ülkelerden biri olarak seçilmiş ve "Ulusal Teknoloji ve Yenileşim Kapasitesinin Geliştirilmesi için Modeller" başlığı altında bir program yürütülmesine karar verildi. Program kapsamında TTGV ve KDI uzmanları işbirliğinde hazırlanan çalışmada:

* Kalkınma Stratejisi ve Ulusal Yenileşim Sistemi
* Kümelenme ve Sınai Altyapının Yenilenmesi
* Üniversite Sanayi İşbirliği
* Teknoloji, Girişimcilik ve Kuluçka Merkezleri

konularında Kore ve dünyadan örneklerle, Türkiye'nin bu alandaki yol haritasına katkıda bulunulması amaçlandı.