Araştırma ve Yayınlar

Eylül 2010 < Geri Dön

Temiz Üretim

Çevre ve Orman Bakanlığı 2009 yılında ülkemizde temiz (sürdürülebilir) üretimin yaygınlaştırılmasına yönelik bir yol haritası için altyapının oluşturulması amacıyla, “Türkiye’de Temiz Üretim Uygulamalarının Yaygınlaştırılması için Çerçeve Koşulların ve Ar-Ge İhtiyacının Belirlenmesi Projesi”ni başlatmıştır. Proje, Çevre ve Orman Bakanlığı adına TTGV tarafından Prof. Dr. Göksel N. Demirer danışmanlığında yürütülmüştür. Projede ülkemizdeki “temiz (sürdürülebilir) üretim” konusu ile ilgili mevcut durumun, “kapasite, kaynak, yasal düzenleme, teşvik mekanizmaları ve yapılan çalışmalar” bağlamında değerlendirilerek, uluslararası uygulamalar ile karşılaştırılması ve ülkemiz ihtiyaç ve koşulları doğrultusunda önerilerin oluşturulması hedeflenmiştir. 2010 yılında yayınlanan bu Rapor, söz konusu proje kapsamında gerçekleştirilen tüm çalışma ve değerlendirmelerin yer aldığı Sonuç Raporu olup, Projenin önemli çıktılarındandır.

"Temiz Üretim" yayını için tıklayınız.