Araştırma ve Yayınlar

Ocak 2018 < Geri Dön

Teknoloji Dosyası 2. 'Sağlık Teknolojileri Patent Verileri Analizi' Ocak 2018

Teknolojik ve bilimsel alandaki gelişmeler gerek ulusal gerekse uluslararası sistemde birçok alanda olduğu gibi medikal sektörde de önemli rol oynamaktadır. Son yüzyılda görülen sağlık teknolojileri alanındaki gelişmeler, tıbbi cihazlarda yenilikçi çalışmaların ilerlemesini de beraberinde getirerek tanı, tedavi ve iyileşme süreçlerinde kolaylık sağlamaktadır.
Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de, sağlık teknolojileri alanında önemli gelişmeler sağlanmış olsa da uluslararası platformda teknolojik gelişmişlik düzeyi ve küresel pazar fırsatı bakımından geride kalma riski taşımaktadır.
Sağlık teknolojileri alanındaki yenilikçi faaliyetlerin ve girişimlerin girişimcilik ekosistemi unsurları dahilinde incelenmesi bu alanda altyapısal çözümlerin oluşturulmasında kilit role sahiptir. Girişimcilik ekosistemindeki teknolojik gelişmişlik düzeyinin ölçülebilmesi ve anlamlandırılabilmesi için bir referans noktasına ihtiyaç vardır. Literatürde, en nesnel ve kapsamlı referans noktası olarak patent verileri kabul edilmektedir. Patentler; şirketlerin, bölgelerin ve ülkelerin potansiyeli, yükselen teknolojiler, teknolojik gelişmede üniversitelerin rolü, araştırma alanları, tetikleyiciler, teknik bilgi ve beceri dağılımı ve çok uluslu şirketlerin stratejileri noktalarında açıklayıcı niteliğe sahiptir. Sağlık teknolojileri alanında raporun oluşturulması için yapılacak çalışmalar, ülkenin inovasyon potansiyelini incelemede ve bu potansiyelin stratejik hedef belirlemede yol gösterici olmasını amaçlamaktadır.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın iş-fikir-politika geliştirme platformu olan İdeaport  tarafından hazırlanan "Sağlık Teknolojileri Patent Verileri Analizi" dosyasını keyifle okumanız dileğiyle...