Araştırma ve Yayınlar

Aralık 2018 < Geri Dön

Technoscape Geleceğin Teknolojileri 2019

“Sanayimizin teknoloji liderlerinin gözünden gelecekte üssel etki yaratacak teknolojiler”

Teknolojik dönüşüm, tartışmasız biçimde gerek günlük yaşantımızı, gerekse de iş dünyamızı etkileyen başlıca vektör haline gelmiştir. Uluslararası düzeyde geleceğe ışık tutmayı amaçlayan çok çeşitli trend ve öngörü çalışmaları yapılmakta ve bunların bazıları da tercüme yoluyla dilimize kazandırılmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde bizzat işin mutfağında olan kişilerin teknolojik değerlendirmelerini yansıtan bir çalışmanın önemli katkı sağlayacağı sonucuna vardık. Kendi kendimize şu soruyu sorduk: “Peki bizim sanayicilerimiz ve teknoloji liderlerimiz nasıl bir gelecek öngörüyor?” Bu çalışma özünde bu temel soruyu yanıtlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsamlı teknolojik deneyimi olan ve teknoloji yoğunluğu yüksek sektörlerde uzun yıllardır çalışan sanayici ve teknoloji liderlerimize:

  • Gelecekte üssel etki yaratacak teknolojilerin neler olduğunu,
  • Bunlar arasında etkilerinin büyüklüğü bakımından bir önceliklendirme yapıp yapamayacaklarını,
  • Gelecekte bu teknolojilerin hayata geçmesiyle bekledikleri etkileri,
  • Bu teknolojilerin ülkemizde sağlıklı bir biçimde geliştirilmesi, kazanılması ve faydalanılması için atılması gereken stratejik adımların ne olduğunu, sorduk. Keyifle okumanız dileğimizle..