Araştırma ve Yayınlar

Kasım 2018 < Geri Dön

Sanayide Dijital Dönüşüm: Eğitim

Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Uluslararası Yatırımcılar Derneği ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı işbirliğinde sanayinin rekabet gücünün artırılabilmesi ve sürdürülebilir kılınması, üretimde verimlilik artışı sağlanması, işgücü niteliğinin sürekli iyileştirilmesi, akıllı üretim sistemlerinin hayata geçirilmesi ve değer zincirinin tüm halkalarında teknolojinin sunduğu imkânlardan faydalanılması için gerekli politikaların oluşturulması ve hayata geçirilmesi sürecinde tüm paydaşlar arasında etkili işbirliğinin sağlanması amacıyla 2016 yılında çalışmalarına başlamıştır. Hazırlık çalışmalarının ardından 6 başlık altında (Sanayide Dijital Teknolojiler İleri Üretim Teknikleri, Açık İnovasyon, Eğitim, Altyapı ve Standardizasyon, Mevzuat, Patent) çalışma grupları oluşturularak ilgili alanlarda eylem planlarının oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışma TTGV tarafından Başkanlığı üstlenilen Eğitim Çalışma Grubu’nun kamu, üniversite, özel sektör ve şemsiye kuruluşlarından 91 katılımcının katkılarıyla hazırlanmış bir mevcut durum analizi ve eylem önerilerinden oluşan 21 Ağustos 2017 tarihli raporun baskısıdır. Keyifle okumanız dileğimizle.