Araştırma ve Yayınlar

Aralık 2018 < Geri Dön

Sağlık Alanlarında Yeni İş Modelleri: Girişimlerin Pazara Giriş Sürecine İlişkin İnceleme

Bu çalışmanın amacı, teknolojideki gelişmeler ışığında sağlık sektöründe ortaya çıkan yeni iş modellerine ve tüm bu gelişmelerin sonucu olarak Türkiye’deki duruma bakmak. Bunu yaparken, sağlık sektörünün bir çok alt sektörünün olması ve çoğunda farklı pazara ulaşım yolları olmasından dolayı, tek bir alt sektörü örnek olarak seçmeyi uygun bulduk. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında odaklanarak çalıştık. Bu çalışma 2018 Ağustos ayında sağlık alanında çalışan girişimciler ve uzmanlar ile yapılan detaylı mülakatlar sonucu ortaya çıktı. Yapılan mülakatlarda ses kaydı alındı, daha sonra kayıtlar transkripsiyona tabi tutuldu. İstatistiki sonuçlara dayanmadığı için sonuçları genellemek yanlış olur. Ancak, çalışmanın çıktılarının ileride istatistiki çalışmalara girdi sağlaması mümkündür… Keyifle okumanız dileğimizle..