Araştırma ve Yayınlar

Ocak 2012 < Geri Dön

Girişim Sermayesi: Türkiye için Çıkarımlar ve Öneriler

Türkiye’deki girişim sermayesinin, farklı girişimlerin ihtiyacı olacak tüm yatırım aşamaları için doğru bir model çerçevesinde yaygınlaşmasının kamu müdahalesi ile teşvik edilmesinin yaratabileceği ekonomik kazanımlar tartışılmaktadır. Bu açıdan, küresel arenada rekabet edebilecek, hızlı büyümekatma değer artışı ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli olan girişimlerin finansman ihtiyacına katkıda bulunacak, özel sektör ve kamu ortaklığına dayalı kurumsal bir yapının getireceği faydalar, başarılı model ve ülke örneklerine referans verilerek ve Türkiye ekonomisi baz alınarak ortaya konmaktadır.