Araştırma ve Yayınlar

Nisan 2013 < Geri Dön

Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje Pazarı Proje Özetleri

Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı Şirketi (BTC Şti.) tarafından desteklenen ve TTGV tarafından yürütülen "İskenderun Körfezi'nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi" kapsamında yapılan çalışmalarda bölge açısından öncelikli sektörler, atıklar ve alanlar belirlenmiş ve buna yönelik simbiyoz olanakları değerlendirilmiştir. Belirlenen birçok olanak için Ar-Ge ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu kapsamda gerek firmalar arasında gerekse de firmalar ve araştırma kurumları arasında işbirliği potansiyelleri oluşmuştur. Bölgenin sanayi yoğun olması ve ileriye yönelik olarak da sanayi ve enerji alanlarında bölgesel gelişmenin planlanması endüstriyel simbiyoz ve temiz üretimin gelişim potansiyelini artırmaktadır. Buna yönelik olarak ihtiyacı daha fazla artacak Ar-Ge ve yenilik çalışmaları hem bölgesel hem de ulusal bazda tüm araştırma kurum ve kuruluşları için önemli bir işbirliği potansiyeli içermektedir. Bu sebeple bölgede Proje kapsamında oluşturulan endüstriyel simbiyoz ağının da genişletilmesi ve ulusal anlamda işbirliği potansiyelllerinin yayınlaştırılması için "Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliği düzenlenmiştir. Etkinlikte sunulan sözlü ve poster sunumları "Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje Pazarı Proje Özetleri Kitabı"nda toplanmıştır.