Araştırma ve Yayınlar

Ocak 2014 < Geri Dön
Yazar:Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Ferda Ulutaş, Yücel Telçeken, Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak
Yayıncı:Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Yayın Yeri:Ankara

EKOSKOP: Sürdürülebilir Rekabetçilik için Temiz Üretim

Sürdürülebilir Rekabet ve Yeşil Büyüme konusunda Dünyada ve Türkiye’de öne çıkan yaklaşımlara değinenEKOSKOP’ta TTGV’nin Türkiye’deki kapasite artırılmasına önemli katkılar yaptığı temiz üretimendüstriyel simbiyoz gibi yaklaşımlara ve uygulamalarına yer verildi.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Çevre Proje Desteği’nden yararlanarak projesini tamamlamış ve örnek olarak seçilmiş 12 firmanın çevre teknolojileri ve enerji verimliliği alanlarındaki 14 projesinin başarı öyküsüne de yer verilen EKOSKOP'ta projelerin geliştirme süreçleri ve sağladıkları kazanımlar değerlendirildi.

Toplam yatırım tutarı yaklaşık 14 Milyon Dolar olan 14 Projeye TTGV tarafından 5,5 Milyon Dolar destek sağladı. Ortalama geri ödeme süresinin 2 yıl olduğu projelerin çevresel kazanımlarında ise 7 milyon m3/yıl doğalgaz, 1.25 milyon kWh elektrik tasarrufu sağlandı, CO2salımında 54.500 bin ton/yıl  ve atık miktarında ise 32.000 ton/yıl azaltım gerçekleştirildi.

%70 oranında yerli teknoloji ve ekipman kullanımıyla gerçekleştirilen Projelerde 18’i nitelikli olmak üzere 105 yeni istihdam yaratıldı.