Araştırma ve Yayınlar

Aralık 2018 < Geri Dön

Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi

“Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi” başlıklı bu çalışma ile, yukarıda değinilen hususlar dikkate alınarak, sektör ile ilgili kavramlar, dünyada durum ve ÖNSÖZ 12 bazı ülke örnekleri, Türkiye’de durum, analizler ve bunlara dayanan bir strateji önerisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede bölümler şeklinde; Tıbbi Cihaz Tanım ve Kapsamı, Dünyada Tıbbi Cihaz Sektörü ve değişik özellikleri nedeniyle öne çıkan ABD, Brezilya, İtalya ve Japonya’ya dair sektöre ilişkin bilgilere ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Daha sonraki bölümlerde ise Türkiye’de tıbbi cihaz sektörü çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Bu kapsamda da, Türkiye’de tıbbi cihazların durumu ile ilgili bir bilgilendirme bölümü ardından, sektör için üretim değer zinciri bazı firmalarla yüz yüze görüşmelerden elde edilen veriler ışığında analiz edilmiştir. Bir sonraki bölümde 8 Mayıs 2013 tarihinde yapılan “Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü 2023 Stratejisi Oluşturma Çalıştayı” çıktıları yer almıştır. Tüm bu bulgulardan hareketle son iki bölümde ise “Türkiye Tıbbi Cihaz Stratejisi için Sektörel İnovasyon Sistem Önerisi” ve “Tıbbi Cihaz Sektörel İnovasyon Finansman ve Destek Sistemleri” ortaya konmaya çalışılmıştır. Keyifle okumanız dileğimizle..