Araştırma ve Yayınlar

Mart 2010 < Geri Dön

Dünya'da ve Türkiye'de Üniversite Sanayi İşbirliği

Üç kısımdan oluşan "Dünyada ve Türkiye'de Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bu Kapsamda Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (USAMP)" başlıklı bu kitabın birinci bölümündeüniversite-sanayi işbirliğinin dünyadaki tarihsel gelişimi, bu konuda yeni yaklaşımlar ile işbirliği süreçleri için temel unsurlarkavramlar ve ana işbirliği yöntemleri incelenmiştir. Ayrıca giderek önem kazanan “Teknoloji Transfer Arayüzleri” farklı boyutlarıyla değerlendirilmiş ve işbirliği süreçlerinde Türkiye ile benzer problemler yaşayan Kore deneyimiirdelenmiştir. İkinci bölümde tarihsel bir süreç içinde Türkiye’de üniversite-sanayi ilişkisi ele alınmış, işbirliği olarak değerlendirilebilecek mekanizmalar bir sınıflandırmaya tabi tutulmuş ve ülkemizde işbirliği süreçlerine dair bazı tespitler yapılmış ve öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise ülkemizde modelleme çalışmaları için örnek alınabilecek başarılı bir uygulama olan ancak 2006 yılında son bulan “Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı’nın (ÜSAMP)" öyküsü anlatılmıştır.