Araştırma ve Yayınlar

Ağustos 2013 < Geri Dön
Yazar:Deniz Bayhan, İlke Eren Karaca, Tülay Akarsoy Altay, Prof. Dr. Sinan Kayalıgil
Editör:Mahmut Kiper
Yayıncı:ideaport
Yayın Yeri:Ankara

Dünya'da ve Türkiye'de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi

Tıbbi cihazlar, her ülke için en öncelikli ve kritik sistemlerden biri olma özelliğini hep koruyan sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir bileşenidir. Doğal ve ucuz uygulamalar ile başlayan tıbbi cihazların gelişim eğrisi bilim ve teknolojideki ilerlemelere paralel olarak, hem kullanılan teknikler hem de yararlanılan teknolojiler bakımından çok hızlı ve sürekli bir değişim içine girerek büyümüş, çeşitlenmiş ve karmaşıklaşmıştır.