Araştırma ve Yayınlar

Ekim 2015 < Geri Dön

Cumhuriyet Türkiye'sinin Sanayileşme Öyküsü

Dr. T. Fikret Yücel’in TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından e-kitap olarak yayınlanan “Cumhuriyet Türkiye’sinin Sanayileşmede İlk Önemli Adımı: Birinci Beş Yıllık Planı (1934-1938)” (90) makalelerine yapılan ilavelerle ortaya çıkan bu kitap Türkiye’nin sanayi öyküsünü Erken Dönem Sanayileşme Deneyimi, 1980 öncesi ve sonrası dönemi olarak ele alıp okuyucularla buluşturuyor.