Tasarım Odaklı Düşünme Nedir?

Konuşmacı: Özlem Yalım

Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) sağladığı stratejik düşünme biçimiyle gerek yeni iş ve fikirlerin olgunlaşması gerekse inovatif Kobi ve start-up'ların iş süreçlerini iyileştirme ve problemlere çözüm üretme konusunda 'destekleyici' bir yaklaşım olarak ortaya çıkıyor.

Stratejik Tasarım Danışmanı Özlem Yalım Anlatıyor.