İnovasyon Sürecinde Tasarım

Konuşmacı: Aren Emre Kurtgözü

TTGV Günü İstanbul "İnovasyonun Tasarımla Buluşması" Paneli