Invest Europe

Invest Europe

 Invest Europe (önceki adıyla EVCA- Avrupa Özel Sermaye ve Risk Sermayesi Derneği), Avrupa’daki özel sermaye ve risk sermayesi sektörünü, bu sektörün yatırımcıları ile birlikte temsil eden; endüstri trendlerini ve gelişmelerini raporlayarak standartlar oluşturmayı, bu standartların Avrupa’da politika yapıcı düzeyde sektöre katkı sağlamasını amaçlayan, 1983 yılında kurulmuş profesyonel bir birliktir.

55 ülkede 1300'ün üzerinde üyesi bulunan Invest Europe’un rolü; kurumsal yatırımcılar, girişimciler, politika yapıcılar ve akademisyenler de dahil olmak üzere kilit endüstri katılımcıları arasındaki etkileşimi kolaylaştıran profesyonel gelişim ve forumlar organize etmek, özel sermaye ve risk sermayesi sektörüne yönelik istatistikler oluşturmak ve yayımlamak, sektördeki en iyi uygulamalar hakkında kural ve raporlama şablonları oluşturarak mesleki standartlar geliştirmek, üyelerinin birbirleri ile ağ oluşturmalarını sağlayan etkinlikler ve eğitimler düzenlemektir. Üye profili tüm endüstriyi kapsayacak şekilde; erken aşama risk sermayesi şirketleri, büyük ölçekli özel sermaye şirketleri, kurumsal yatırımcılar, emeklilik fonları, fonların fonu ve aile fonlarının yanı sıra finansal danışmanlar, hukuk firmaları, akademik kurumlar ve kalkınma örgütlerini de içermektedir. Kendi özvarlığı ile yatırım yapan kurumsal yatırımcılar statüsündeki bu üyeliği ile TTGV; küresel ölçekte benzer kurumsal yapıda olan yatırımcı kurum/kuruluşların tecrübelerinden faydalanma, üye konferansları ve forumlara katılarak uzun vadeli ilişki ağları kurma, eğitim ve raporlamalar aracılığıyla kurum içi profesyonel kapasitesini geliştirme, finansal sürdürülebilirlik stratejisini besleme ve görünürlük sağlama olanağı taşımaktadır.

https://www.investeurope.eu/