ILPA (Kurumsal Sınırlı Sorumlu Özel Sermaye Yatırımcıları Derneği)

ILPA (Kurumsal Sınırlı Sorumlu Özel Sermaye Yatırımcıları Derneği)

 ILPA,  özel sermaye yatırımcılarının küresel ölçekteki temsil kapasitesini, ortak çıkarlarını ve profesyonel niteliklerini geliştirmek amacıyla ABD’de kurulmuş tek global, üye güdümlü organizasyondur. Kamusal ve özel emeklilik fonları, vakıflar, aile ofisleri, yatırım şirketleri, sigorta şirketleri ve finansal kalkınma kuruluşlarından oluşan özel sermaye yatırımcılarının büyük ve küçük ölçekte tamamını kapsamayı hedefleyen ILPA’nın, 50 ülkeden 1 trilyon USD özel sermaye varlığını temsil eden 450’nin üzerinde üye kuruluşu bulunmaktadır.

 ILPA'nın amacı; üyelerine yararlanabilecekleri araştırma/eğitim platformları ve küresel işbirliği fırsatları sunarak endüstri profesyonelleri tarafından kullanılmak üzere en iyi uygulama araçlarını geliştirebilmek ve bu araçların küresel erişimini artırmaktır. Birlik, özel sermayeyi etkileyen konuları düzenleyici reform, raporlama standartları, risk yönetimi ve şeffaflık açılarından kapsamayı; üyelerinin karşılıklı olarak faydalanacağı, yatırım değeri yaratmayı destekleyen ticari çözümler aramayı teşvik etmektedir. 2017 yılı itibariyle  birliğin Türkiye’den tek üyesi olan TTGV bu üyelik ile; küresel ölçekte benzer kurumsal yapıda olan yatırımcı kurum/kuruluşların tecrübelerinden faydalanma, üye konferansları ve forumlara katılarak uzun vadeli ilişki ağları kurma, eğitim ve raporlamalar aracılığıyla kurum içi profesyonel kapasitesini geliştirme, finansal sürdürülebilirlik stratejisini besleme ve görünürlük sağlama olanağı taşımaktadır.

https://ilpa.org/