EVPA (European Venture Philanthropy Association)

Avrupa Girişimci Hayırseverlik Derneği (European Venture Philanthrophy Association-EVPA), bağış ve sermaye piyasası araçlarıyla tek başına gerçekleştirilemeyecek, topluma fayda sağlayan, etki öncelikli yatırım yöntemlerinin ve ilgili ekosistemin geliştirilmesi amacıyla 2004 yılında kurulmuş profesyonel bir birliktir. EVPA, sosyal amaçlarını finansal ve finansal olmayan araçlarla gerçekleştirmeye çalışan üyelerine yaratacakları sosyal etkinin stratejik vizyonunu oluşturabilmeleri için deneyim ve bilgi paylaşımına olanak tanıyan araçlar sağlamaktadır. Girişimci hayırseverlik fonları, sosyal yatırımcılar, hibe kuruluşları, etki yatırımı fonları, özel sermaye fonları, bankalar, vakıflar ve kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarından oluşan üye portföyü, 29 ülkeden 210 kuruluşu kapsamaktadır.

EVPA, üyelerinin sosyal değişim gerçekleştirebilme kabiliyetlerini geliştirmeyi, girişimcilik ve inovasyonu toplum yararına olacak şekilde özendirmeyi ve yeni pazarları harekete geçirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda TTGV, EVPA’ya üye olarak;  bu alanda önde gelen uygulayıcı kuruluşların tecrübelerinden faydalanma, Avrupa düzeyinde politika yapıcılarla temas kurma, ilgili eğitim ve konferanslar aracılığıyla kapasitesini geliştirme, bağlayıcı yasal mevzuatlardan haberdar olma, bağışçılığı da kapsamayı arzu ettiği kaynak geliştirme stratejisini besleme ve görünürlük sağlama olanağına sahip olacaktır. .

Üyeleri arasında; Google.org, BMW Foundation, European Investment Fund (EIF), Rockefeller Foundation, Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG, European Foundation Centre (EFC), INSEAD Social Entrepreneurship Initiative, JP Morgan, Nesta Investment Management (NIM), OECD (Global Network of Foundations Working for Development – netFWD), Shell Foundation gibi uluslararası kurum ve kuruluşlar yer almaktadır.

http://evpa.eu.com/