Avrupa İşletmeler Ağı (EEN-Enterprise Europe Network)

 Avrupa İşletmeler Ağı, 50’den fazla ülkede, 600’ü aşkın irtibat ofisiyle, 25 Milyon firmayı birbirine bağlayan uluslar arası platformda en büyük çaplı işbirliği ağıdır. Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen bu ağ, KOBİ’lere Avrupa çapında iş geliştirme imkanı sunarak, firmaların ihracat kapasitelerini artırmak ve rekabetçilik ve inovasyon kapasitelerini geliştirmeye yönelik destek vermektedir. TTGV özellikle inovasyon esaslı rekabetçilik anlamında yürüttüğü bölgesel ve sektörel projeler ile Avrupa İşletmeler Ağı ile aynı misyonu taşımaktadır. TTGV, 2008’den bu yana EEN Anatolia Konsorsiyumunun bir üyesi olarak, Avrupa İşletmeler Ağı faaliyetlerine devam etmektedir.