Genel Bilgi

TTGV Ödülleri, TTGV’nin kurumsal öncelik ve hedeflerine uygun konularda, ilgili faaliyetlere teşvik unsuru oluşturmak üzere verilir.

TTGV’nin kurumsal hedeflerine uygun alanlardaki başarılı örneklerin ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve örnek olarak duyurulmasına yönelik ilk ödül organizasyonu 2002 yılında Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülleri adıyla yapılmıştır. Aynı organizasyona 2008, 2010, 2012 ve en son 2015 yıllarında verilen Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülleri ile devam edilmiştir. Bu süreçte farklı yıllarda yapılan aynı kategorideki ödüller için farklı değerlendirme kriterleri ve ödül sayıları uygulanmıştır. Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülleri’nin amacı, sanayide uygulanmış başarılı tezleri seçerek, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmektir.

2015 yılında ikinci bir ödül programı olarak Dr. T. Fikret Yücel Ödülleri de sahiplerini bulmuştur. Dr. T. Fikret Yücel Ödülleri’nin amacı ise, özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin çıktılarında niteliksel ve niceliksel gelişmeleri teşvik etmek, bu alanda Türkiye’ye yönelik entelektüel düzeydeki faaliyetleri desteklemek olarak belirtilmiştir.

Program hakkında daha detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.