2018 TTGV Ödülleri

 2018 TTGV Ödülleri’nin Aralık ayı içerisinde yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulması öngörülmektedir.

 Ödül Kategorileri

2018 TTGV Ödülleri aşağıdaki 2 kategoride verilecektir:

Dr. Akın Çakmakcı Ödülü Kategorisi: Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek amacıyla, sanayide uygulanmış tezler; tez sahipleri, tez danışmanları ve tezin uygulandığı firmalara verilen ödüldür.

 Refik Üreyen Ödülü Kategorisi: Sanayide, Ar-Ge ve inovasyon yönetimi ile kültür yaratma süreçlerinde öncü rol oynamış, bunların değişimlerinde etkin görev almış, başarı öyküsü olan kişilere verilen ödüldür.

 Başvuru Yöntemi

Başvurular, her iki kategoride de aday gösterme yoluyla alınacaktır. Aday gösterme formları, teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici kuruluşlarına, ilgili alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara ve Ar-Ge Merkezleri ile Tasarım Merkezlerine gönderilecektir. Doldurulan aday gösterme formlarının TTGV’ye iletilmesiyle başvurular alınmış olacaktır.

 *Aynı dönemde TTGV Ödülleri kapsamında bulunan kategorilerden yalnızca birine başvurulabilir.

TTGV Ödülleri hakkında daha detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.