2018 TTGV Ödülleri

 2018 TTGV Ödülleri’nin Aralık ayı içerisinde yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulması öngörülmektedir.

 Ödül Kategorileri

2018 TTGV Ödülleri aşağıdaki 2 kategoride verilecektir:

Dr. Akın Çakmakcı Ödülü Kategorisi: Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek amacıyla, sanayide uygulanmış tezler; tez sahipleri, tez danışmanları ve tezin uygulandığı firmalara verilen ödüldür.

 Refik Üreyen Ödülü Kategorisi: Sanayide, Ar-Ge ve inovasyon yönetimi ile kültür yaratma süreçlerinde öncü rol oynamış, bunların değişimlerinde etkin görev almış, başarı öyküsü olan kişilere verilen ödüldür.

 Başvuru Yöntemi

2018 TTGV Ödülleri’ne başvurular, ödül kategorisi kapsamında belirlenen ağlar üzerinden davet usulü ile alınacaktır. Dr. Akın Çakmakcı Ödülü için TTGV havuzundaki firmalar ve sanayi odaları üyeleri üzerinden yapılacak duyurular ile; Refik Üreyen Ödülü için Ar-Ge ve tasarım merkezlerine yapılacak duyurular ile ulaşılarak başvuru alınacaktır.

*Aynı dönemde TTGV Ödülleri kapsamında bulunan kategorilerden yalnızca birine başvurulabilir.