Teknoloji Transfer Hızlandırıcı (TTH-Türkiye)

“Teknoloji Transferini Hızlandırma (TTH-Türkiye) Projesi” Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü işbirliğinde,  fikri mülkiyet temelli projelere, start-up’lara, üniversitelerin bilgi ve becerilerini ticarileştirmek amacıyla kurulan şirketlere (spin-off) ve KOBİ’lere öz sermaye ortaklığı karşılığında fikri mülkiyet varlıklarına yatırım yapılması amacıyla tasarlanmıştır.

TTH-Türkiye Projesi,  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde Bakanlık tarafında yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında finanse edilmektedir.  Proje Bakanlık adına Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından yönetilmektedir.

TTH-Türkiye Projesinin alt bileşenlerinden birisi bu inisiyatifin ana hedefini tamamlamak ve desteklemek üzere geliştirilen Danışmanlık Hizmetleri ve Ağ Oluşturma bileşenidir. Bu bileşen Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) liderliğinde, Bpifrance Financement (FR) ve VentureWell (ABD) konsorsiyumu tarafından yürütülmektedir.

TTH İşbirlikleri

TTH-Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Projesi iki yıl süreli bir proje (Aralık 2015 - Aralık 2017) olup projede; 12 NUTS II Bölgesinde yer alanlar da dahil olmak üzere Türkiye'deki Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) teknik kapasitelerinin geliştirilmesi, TÜBİTAK’ın Ar-Ge ticarileştirme kapasitesinin geliştirilmesi ve TTH-Türkiye fonlarının uygun yatırım bulma süreçlerinin networking etkinlikleri ile desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Proje Künyesi

Projenin İnternet Sitesi: http://ttaturkey.org

Proje Ortakları: TTGV, Bpifrance, VentureWell

Proje Finansörü: Avrupa Birliği, Türkiye

Proje Yürütücüsü: TTGV

daha fazla bilgi için ttaturkey@ttgv.org.tr