Bölgesel ve Sektörel İnovasyon

Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-Verimlilik

Antalya Endüstriyel Simbiyoz Projesi


Antalya ili Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde ve çevresindeki sanayi/sanayi dışı sektörlerin kaynaklarını etkin kullanımını ve bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) arasında imzalanan işbirliği protokolüyle “Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-Verimlilik Projesi” başlamıştır.

Endüstriyel Simbiyoz tercihen birbirine fiziksel olarak yakın olup, normalde birbirinden bağımsız çalışan iki veya daha fazla işletmenin bir araya gelerek hem çevresel performansı hem de rekabet gücünü artıracak uzun süreli ortaklıklar kurması ve dayanışma içinde çalışmasını temsil eder. Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları özellikle organize sanayi bölgeleri (OSB), endüstri bölgeleri gibi sanayinin yoğunlaştığı ve belli bir yönetim altında organize olan işletme toplulukları için daha da etkin olarak uygulanabilecek fırsat alanlarını içermektedir. Endüstriyel Simbiyoz uygulamalarının gerçekleştirildiği, sürdürülebilirliğe yönelik ortak bir vizyonu benimsemiş bu tür topluluklara ya da sanayi bölgelerine ise “eko-endüstriyel park” (EEP) ya da “eko-park” denmektedir. Başta İngiltere, Danimarka ve Güney Kore gibi ülkeler olmak üzere dünyanın pek çok yerinde Endüstriyel Simbiyoz ve EEP ile ilgili çok sayıda ve çok çeşitli uygulama örnekleri mevcuttur. EEP’lar kurulum aşamasında bu şekilde tasarlanabileceği gibi mevcut bölgelerin EEP’a dönüşmeleri de mümkün olabilmektedir.

1976 yılında kurulan ve bugün yaklaşık 200 sanayi tesisi barındıran Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz projesini hayata geçirerek firmalar arası ortaklık anlayışının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Oluşan bu işbirliği ağıyla; malzeme, enerji su ve/veya yan ürünlerin fiziksel değişimi de dahil olmak üzere, her türlü varlığın lojistik ve uzmanlık kaynaklarının paylaşımı ya da ortak kullanımı sağlanabilecektir. Diğer taraftan, Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları ile entegre bir biçimde yürütülmesi gereken ve sürdürülebilir üretimin temel taşı olan bir diğer yaklaşım ise eko-verimliliktir (temiz üretim). Eko-verimlilik, bir işletmenin sınırları içinde hammadde, su, enerji vb kaynakların verimliliğinin sağlanması, atıkların minimize edilmesi, böylece hem ekonomik hem çevresel kazanımların elde edilmesi anlamına gelmektedir. Bu proje kapsamında Antalya OSB’nde işletmelerde eko-verimlilik anlayışının benimsenerek yaygınlaşması da hedeflenmektedir. Böylece hem işletmelerin kendi içlerinde alacakları önlemler hem de Antalya OSB içinde ve dışındaki sektörler ve işletmelerle kuracakları işbirlikleri ile daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak kullanım yaklaşımı ve rekabetçilik avantajı sağlanmış olacaktır.

Antalya OSB ve TTGV’nin birlikte yapacakları Projeyle, bölgedeki Endüstriyel Simbiyoz ve eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik farkındalığın artırılması, bölgesel ve sektörel analizlerin yapılarak mevcut potansiyelin ve stratejinin belirlenmesi, fizibilite çalışmalarının yapılması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve endüstriyel simbiyoz uygulamalarının sürdürülebilirliğine ve yaygınlaştırılması için altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Proje Künyesi

Uygulama Alanı: Antalya

Proje Finansörü: Antalya KOSGEB

Proje Yürütücüsü: TTGV