Xnovate

Xnovate; özel sektörde rekabet yaratacak inovasyon süreçleri için teknoloji, ürün yönetimi ve inovasyon alanında iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve bu alanda insan kaynağının yetiştirilmesini amaçlayan bir TTGV Programıdır.

Xnovate; çeşitli ölçeklerdeki organizasyonlarda inovasyon yapanlara birlikte öğrenen ve gelişen bir komünite içinde yeni fikir ve yöntemlerin konuşulacağı ve uygulanacağı ortamlar ve araçlar sunmaktadır.

Xnovate programı toplamda beş alt markadan oluşmaktadır.

Xnovate Circle, teknoloji ve inovasyon konusunda konuşan, paylaşan, sorunları gündeme getiren, birlikte öğrenen ve çözüm geliştirmeye çalışan bir uygulama topluluğudur.

Xnovate Fellows, daha etkin ve verimli inovasyon süreçlerinin tasarlanmasını ve yönetilmesini sağlamak üzere, teknoloji ve inovasyon alanında fark yaratacak inovasyon liderleri yetiştirmek amacıyla kurgulanmış 4 modül 1 zirveden oluşan 1 yıllık bir eğitim programıdır.

Xnovate Lab, ulusal ve uluslararası düzeyde inovasyon süreçlerinin gelişmesini destekleyen farklı ve özgün çerçevelerin, yöntem, araç ve uygulamaların TTGV’nin hedef kitlesindeki farklı paydaşlara sunulduğu içerik platformudur.

Xnovate Havadis, şirketlerden inovatif fikirler, farklı çalışma teknikleri, dünyadan örnekler ve kurumsal inovasyon alanında gelişmelere dair bilgileri takip edebileceğiniz haber kanalıdır.

Xnovate Hands-On, özgün veya uluslararası düzeyde inovasyon süreçlerinin gelişmesini destekleyen yeni fikir, yöntem ve uygulamaların TTGV’nin hedef kitlesine ilk ağızdan pratik bir şekilde aktarıldığı, etkileşim ve öğrenme düzeyinin ön planda tutulduğu farklı formatlarda gerçekleşen yüz yüze veya çevrimiçi etkinlikler, atölye çalışmaları ve toplantıların tamamını içermektedir.

Program hakkında daha detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

 

 

 

 

Hünkar Bulunmazer

 

Setenay Akdeniz

 

Gamze Buse Hıdıroğlu