Xnovate

Xnovate Programı, rekabet yaratacak inovasyon süreçleri için teknoloji,ürün yönetimi ve inovasyon alanında iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve bu alanda insan kaynağının yetiştirilmesini amaçlayan bir TTGV Programıdır.

İnovasyon alanında alışılagelen uygulamaların dışında, en yeni uygulamaya ve araştırmaya dayalı yöntemlerin kullanılmasını teşvik ederek inovasyon yapan bireylere/ekiplere ve firmalara daha etkin inovasyon çıktıları için destek sağlamayı hedeflemekte; inovasyon yapanlara birlikte öğrenen ve gelişen bir komünite içinde yeni fikir ve yöntemlerin konuşulacağı ve uygulanacağı ortamlar ve araçlar sunmaktadır.

Xnovate İnovasyon Liderliği Fellowship Programı ve Xnovate İnovasyon Ağı, Programın iki ana odağını oluşturmaktadır.

 XNOVATE İNOVASYON LİDERLİĞİ FELLOWSHIP PROGRAMI

Program teknoloji, ürün yönetimi ve inovasyon alanında dönüşüm sağlayacak inovasyon liderlerinin yetiştirilmesi amacıyla, 35 yaş altı genç liderlere bu alandaki güncel sorunları yansıtma, araştırma, sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme ve bu çözümleri aksiyona dönüştürmek üzere inovasyon alanında derinleşme ve profesyonel gelişim fırsatı sunmaktadır.

Program; inovasyon profesyonellerinin inovasyon hedeflerine ulaşmaları, daha büyük ölçüde etki yaratmaları ve ekosisteme fayda sağlamalarını teminen ‘Liderlik, Araçlar ve Ağ’ olmak üzere 3 perspektifte yetkinlik oluşturmayı amaçlamaktadır.

 XNOVATE İNOVASYON AĞI

Xnovate İnovasyon Ağı, Xnovate programının en önemli yapıtaşı olarak; teknoloji, ürün yönetimi ve inovasyon konusunda sorunları gündeme getiren, birlikte öğrenen ve çözüm geliştirmeye çalışan bir ‘İnovasyon Uygulayıcı Topluluk’ ağını oluşturmayı ve sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Xnovate İnovasyon Ağı; alanda çalışmalar yapan akademi ve iş dünyasından profesyonelleri ortak bir hedef ve aktif paylaşım prensibi odağında toplayarak; en yeni pratiklerin sunulacağı, konuşulacağı ve uygulanacağı yaratıcı ortamları geliştirmeyi ve sunmayı hedeflemektedir. Program hakkında daha detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Seda Ölmez Çakar
scakar@ttgv.org.tr
Dr. Muhsin Doğan
mdogan@ttgv.org.tr
Setenay Akdeniz
sakdeniz@ttgv.org.tr