ideaport

İdeaport, taze fikirlerin ve kıymetli tecrübelerin paylaşıldığı teknoloji odaklı bir düşünce platformu olarak özel sektörün gelişen teknolojilere adaptasyonunu arttırmayı amaçlayan TTGV programıdır. Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı bilgi topluluğu olan İdeaport; Entelektüel bilgi birikimine sahip nitelikli insan kaynağımızın birbirinden öğrenmesi ve birlikte düşünerek değer yaratması için ihtiyaç duyacağı komüniteyi, özgün metodları, kullanışlı araçları ve ideal ortamları ülkemizin teknoloji & inovasyon ekosistemine sunmaktadır. Farklı uzmanlıklara sahip teknoloji profesyonellerinin ve yaratıcı genç yeteneklerin güncel teknoloji gündemleri etrafında bir araya gelebileceği ortak buluşma noktası olan ideaport, bu kişiler arasındaki bilgi asimetrilerini ortadan kaldırarak özel sektöre fayda sağlayacak özgün fikirlerin sentezlenmesini hedeflemektedir. Sentezlenen yeni fikirler, ideaport’a özgü bilgi işleme metodolojisi ile daha da zenginleştirilerek ilgi çekici ve kaliteli içerikler aracılığıyla ülkemiz teknoloji & inovasyon ekosisteminin farkındalığı arttırılır.
Yeni malzeme teknolojilerinin keşfedilmesi, geliştirilmesi ve endüstriyel üretimde kullanımı gelecekte hem üretilen nihai ürünlerin son kullanıcılara sunduğu kullanıcı deneyimini hem de üreticilerin imalat alışkanlıklarını tamamen değiştirebilir. Bu kapsamda ideaport 2020 yılı gündemi olarak ‘’Üretimin Geleceği ve Yeni Malzemelerin Keşfi’’ konusunu belirledik ve bu konunun detaylarını yıl boyunca gerçekleştireceğimiz farklı birçok interaktif çalışmada komünitemiz ile birlikte ayrıntılı olarak ele alacağız. Sizlerde farklı uzmanlıklara sahip teknoloji profesyonellerinden oluşan ideaport komünitesine katılarak birlikte değer üreten bu topluluğun bir parçası olabilirsiniz. 

 

Daha fazla bilgi için www.ideaport.org.tr

 

 

 

 

  

İrem Cayık

 

Burak Baykal

 

Kaan Atalay