Hit

 Çerçeve

Teknoloji tabanlı girişimlerin ticarileşme süreçlerine kaldıraç sağlayacak farklı program modellerine ihtiyaca yönelik “İlk Pazara Giriş Yatırım Programı”, HİT adıyla 2017 yılı sonu itibariyle kurgulanarak devreye alınmıştır. TTGV’nin odaklandığı etki niteliği yüksek alanlara yönelik oluşturulan program, ölçeklenebilecek bir referans model olarak tasarlanmıştır. Programın ilk odağı sağlık alanında faaliyet gösteren girişimlerdir.

Program Hedef Kitlesi

Programa kabul edilecek girişimlerin, rekabetçi potansiyele sahip ürünü kapsamında kavramsal doğrulama aşamasını geçmiş, ürün-pazar uyumunu sağlama aşamasında olan ve henüz pazarda ölçek ekonomisine uygun satışlara başlamamış olması beklenmektedir. Program kapsamına seçilecek girişimin, yatırım alma olasılığının yüksek ve/veya Program ile geliştirilebilir olması Programa kabulü için tercih sebebi olacaktır. Pazara sunulacak ürün ile ilgili, ölçülebilir ve ulaşılabilir bir pazarın varlığını, kabul edilmiş bir problem için açık ve pazarlanabilir çözümünü, belirli tipte müşteri sınıf(lar)ını, öngörüsel gelir modelini ve girişimci takımın (girişim ortaklarının) deneyim ve niteliklerini açıklayan bir iş planı sunumu bulunması beklenmektedir.

Program Özellikleri

“İlk Pazara Giriş Yatırım Programı”, TTGV’nin öncelikli olarak belirlediği alanlar odağında, geçerli bir iş planı olan nitelikli girişimlerin ilk pazara girme süreçlerini hızlandırmak üzere girişim bazında 1 yıl süreyle ve 50.000 ABD Doları bütçe içerisinde sağlayacağı iş geliştirme faaliyetlerinden oluşmaktadır. Bu doğrultuda, destek kapsamına kabul edilen girişimlerin kabul tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içerisinde herhangi bir bağımsız yatırımcıdan yatırım alması durumunda, yatırımcının kullanacağı değerleme üzerinden TTGV’nin 1 milyon ABD Doları’na kadar %10 iskonto1 ile eş yatırım olarak yatırıma katılma hakkı bulunacaktır.

Programın operasyonel süreçlerinde, girişimlerin ticarileşme aşamasında ihtiyaç duyduğu dışarıdan alacağı her tür iş geliştirme ürün ve hizmetinin giderine TTGV doğrudan katkı sağlayacaktır. Program uygulamasında yeni girişimleri geliştirme ve pazara etkin şekilde girişlerini hızlandırmak için TTGV takımı ile birlikte çalışacak ve belirli sayıda her girişim grubu için bir Geliştirme Koordinatörü yer alacaktır. Program yönetim birimi ile entegre çalışacak Geliştirme Koordinatörleri dışında, program operasyonları sürecinde hizmet sağlayacak mentörlük, iş geliştirme, pazarlama, sertifikasyon, tematik alana özgü danışmanlık konusunda yeterli tecrübe ve ağ bilgisine sahip profesyonel uzman ve kuruluşların katkıları ile yürütülecektir.

 

Evren Bükülmez

 

 

Işgın Vural