Hit

Çerçeve

HİT, teknoloji tabanlı erken aşama girişimlerin ilk müşteri/ilk satış süreçlerini hızlandırmaya odaklanan, TTGV’ye özgü “Girişim Geliştirme Modeli” üzerine kurgulanan bir tematik geliştirme programıdır. 

Programdaki geliştirme sürecinin öngördüğü pazar uzmanlığı yoğunlaşmasının sağlanabilmesi için seçilen tematik alanda girişimlerin ihtiyaçları ve yol haritaları belirlenmektedir. İlk tematik dikey sağlık sektörü olarak belirlenmiştir.

 Program Hedef Kitlesi

Programa başvuracak girişimlerin, rekabetçi potansiyele sahip ürünü kapsamında kavramsal doğrulama aşamasını geçmiş, ürün-pazar uyumunu sağlama aşamasında olan ve henüz pazarda ölçek ekonomisine uygun satışlara başlamamış olması beklenmektedir. Program kapsamına seçilecek girişimin, yönlendirmeye ve gelişmeye uygun nitelikte olması, yatırım alma olasılığının yüksek ve/veya Program ile geliştirilebilir olması Programa kabulü için tercih sebebi olacaktır. Pazara sunulacak ürün ile ilgili, ölçülebilir ve ulaşılabilir bir pazarın varlığını, kabul edilmiş bir problem için açık ve pazarlanabilir çözümünü, belirli tipte müşteri sınıf(lar)ını, öngörüsel gelir modelini ve girişimci takımın (girişim ortaklarının) deneyim ve niteliklerini açıklayan bir iş planı sunumu bulunması beklenmektedir.

 Program Özellikleri

HİT, TTGV’nin öncelikli olarak belirlediği tematik dikeyler odağında, geçerli bir iş planı olan nitelikli girişimlerin ilk pazara giriş süreçlerini hızlandırmak üzere girişim bazında 1 yıl süreyle ve 50.000 ABD Doları bütçe içerisinde sağlayacağı iş geliştirme faaliyetlerinden oluşmaktadır. Bu doğrultuda, program kapsamına kabul edilen girişimlerin kabul tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içerisinde herhangi bir bağımsız yatırımcıdan yatırım alması durumunda, yatırımcının kullanacağı değerleme üzerinden TTGV’nin 1 milyon ABD Doları’na kadar %10 iskonto ile eş yatırım olarak yatırıma katılma hakkı bulunacaktır.

Programın özgün metodolojik yaklaşımı çerçevesinde endüstriden ve sektörün çeşitli katmanlarından profesyonellerin, mentör ve danışmanların girişimlerle iş geliştirme süreçlerini birlikte belirlemeleri ve girişime özel reçetenin oluşturulması sağlanmaktadır.  Operasyonel süreçlerde, girişimlerin ticarileşme aşamasında ihtiyaç duyduğu dışarıdan alacağı her tür iş geliştirme ürün ve hizmetinin giderine TTGV doğrudan katkı sağlanmaktadır. Program uygulamasında yeni girişimleri geliştirme ve pazara etkin şekilde girişlerini hızlandırmak için TTGV takımı ile birlikte entegre çalışacak danışmanların yanı sıra, iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesinde mentörlük, strateji geliştirme, satış, pazarlama, akreditasyon, sertifikasyon ve tematik alana özgü diğer danışmanlık konularında yeterli tecrübe ve ağ bilgisine sahip profesyonel uzman ve kuruluşların profesyonel katkıları alınmaktadır. Program hakkında daha detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz

   

 

 

Evren Bükülmez

 

Işgın Vural

 

İrem Gürses
Halis Güven