Explore

 

Explore Yatırım Programı, TTGV’nin önceliklerine uygun bir alanda hali hazırda bir teknolojik ürünü ve bu ürüne yönelik satışı olan teknoloji firmalarının yeni uluslararası pazar(lar)a girmesini hızlandırmaya yönelik yürütülen bir sermaye yatırımı programıdır. Program, TTGV ile beraber çalışacak, uluslararasılaşma konusunda ilgili yurtdışı pazarda yeterli tecrübe ve ağ bilgisine sahip profesyoneller (Venture Partner) ile beraber yürütülmektedir.  Bu kapsamda, Program yönetiminin değerlendirdiği ihtiyaca göre, uygun “Venture Partner” adayları belirlenerek, olumlu değerlendirilen adaylar “Venture Partner” havuzuna eklenmektedir.

Programın ilk aşamasında havuza eklenen Venture Partner’ın, TTGV’ye Explore Programı’na dâhil edilmesine yönelik firma önerisi ve bu firmaların uluslararasılaşma projelerini sunmaları beklenmektedir. Önerinin TTGV tarafından kabul edilmesi halinde, ilgili firmaya uluslararasılaşma faaliyetlerinde kullanılmak üzere, yeni hisse ihracı karşılığı 250 Bin ABD Doları’na kadar sermaye yatırımı yapılmaktadır. İlk sermaye yatırımına ek olarak, Program’a kabul edilen firmaların, ilk yatırım tarihinden sonra belirli bir süre içinde profesyonel bir yatırımcıdan dış yatırım almaları durumunda, TTGV’nin ilgili yatırıma 2 Milyon ABD Doları’na kadar katılma opsiyonu da bulunmaktadır.

İlgili yatırım sürecinin ardından başlayacak uluslararasılaşma projesi uygulama aşaması, yatırım yapılan firma ve ilgili Venture Partner tarafından başvuru aşamasında önerilen uluslararası iş geliştirme sürecinin yürütülmesini, gerçekleştirilen faaliyetlerin izlenmesini ve raporlanmasını kapsamaktadır. Program kapsamındaki firmanın, 2 yıllık uygulama süresi içerisinde hedeflenen pazarda bir satış performansı elde etmesi ve takip eden yıllarda ilgili satış performansının sürekli kılınması amaçlanmaktadır. İlgili pazardaki satış artış performansına bağlı olarak, Venture Partner’a TTGV tarafından hibrit bir performans primi tanımlanmaktadır.

Merve Yaşaroğlu
myasaroglu@ttgv.org.tr
Elif Can İnalkoç Gedikli
einalkoc@ttgv.org.tr
Beren Erbişim
berbisim@ttgv.org.tr