TTGV Ödülleri

TTGV Ödülleri, TTGV’nin kurumsal öncelik ve hedeflerine uygun konularda, ilgili faaliyetlere teşvik unsuru oluşturmak üzere verilir.

TTGV’nin kurumsal hedeflerine uygun alanlardaki başarılı örneklerin ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve örnek olarak duyurulmasına yönelik ilk ödül organizasyonu 2002 yılında Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülleri adıyla yapılmıştır. Aynı organizasyona 2008, 2010, 2012 ve en son 2015 yıllarında verilen Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülleri ile devam edilmiştir. Bu süreçte farklı yıllarda yapılan aynı kategorideki ödüller için farklı değerlendirme kriterleri ve ödül sayıları uygulanmıştır. Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülleri’nin amacı, sanayide uygulanmış başarılı tezleri seçerek, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmektir.

2015 yılında ikinci bir ödül programı olarak Dr. T. Fikret Yücel Ödülleri de sahiplerini bulmuştur. Dr. T. Fikret Yücel Ödülleri’nin amacı ise, özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin çıktılarında niteliksel ve niceliksel gelişmeleri teşvik etmek, bu alanda Türkiye’ye yönelik entelektüel düzeydeki faaliyetleri desteklemek olarak belirtilmiştir.

2018 TTGV Ödülleri 20 Aralık 2018 tarihinde sahiplerini buldu. 2019 TTGV Ödülleri’nin ise 2019 yılı Aralık ayı içerisinde yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulması öngörülmektedir.

 Ödül Kategorileri

2019 TTGV Ödülleri aşağıdaki 2 kategoride verilecektir:

Dr. T. Fikret Yücel Ödülü Kategorisi: Ar-Ge, inovasyon, bilim ve teknoloji politikaları ve teknoloji yönetimi alanlarında Türkiye odaklı yapılmış araştırma çalışmalarını (tez,makale,yayın vb.) desteklemek ve teşvik etmek amacıyla bu araştırma sahiplerine verilen ödüldür. 

Mehmet Şuhubi Ödülü Kategorisi: Teknoloji ve inovasyon ekosisteminde görünürlük ve başarı hikayesi yakalamış girişimcilere ve/veya girişimcilik yoluyla teknoloji ekosistemine katkı sağlamış kişilere verilen ödüldür.

 Başvuru Yöntemi

Başvurular, her iki kategoride de aday gösterme yoluyla alınacaktır. Aday gösterme formları,  ilgili alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara gönderilecektir. Doldurulan aday gösterme formlarının TTGV’ye iletilmesiyle başvurular alınmış olacaktır.

*Aynı dönemde TTGV Ödülleri kapsamında bulunan kategorilerden yalnızca birine başvurulabilir.

TTGV Ödülleri hakkında daha detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.