Haber Merkezi

Haberler

01.03.19 @ 02:03 < Geri Dön

YÖK Üniversite Sanayi İş Birliği Komisyonu’nun toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Ultav katıldı.

Yükseköğretim sisteminde sanayiye yönelik sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması, geliştirilmesi ve işbirliği hususunda geleceğe yönelik planlama yapılması amacıyla "YÖK-Üniversite-Sanayi İş Birliği Komisyonu" toplantısının ikincisi 28 Şubat 2019 tarihinde YÖK’te gerçekleştirildi ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Ultav katıldı.  

Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu; YÖK üyeleri, bazı üniversitelerin enstitü, teknopark, teknoloji transfer ofisi, uygulama ve araştırma laboratuvarı yöneticileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Savunma Sanayi Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İstanbul Ticaret Odası, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, Türk Telekom, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, reel sektörden Arçelik, Çalık Enerji ve Vestel temsilcilerinden oluşmaktadır.