Haber Merkezi

Haberler

20.09.18 @ 12:09 < Geri Dön

TTGV Ödülleri için son aday gösterme tarihi 28 Eylül!

Bilim, teknoloji, ticarileşme, Ar-Ge ve inovasyon yönetimi alanlarında başarılı örneklerin ödüllendirildiği TTGV Ödülleri  için son aday gösterme tarihi 28 Eylül!

2018 TTGV Ödülleri aşağıdaki 2 kategoride verilecektir:

Dr. Akın Çakmakcı Ödülü Kategorisi: Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek amacıyla, sanayide uygulanmış tezler; tez sahipleri, tez danışmanları ve tezin uygulandığı firmalara verilen ödüldür.

 Refik Üreyen Ödülü Kategorisi: Sanayide, Ar-Ge ve inovasyon yönetimi ile kültür yaratma süreçlerinde öncü rol oynamış, bunların değişimlerinde etkin görev almış, başarı öyküsü olan kişilere verilen ödüldür.

Başvurular, her iki kategoride de aday gösterme yoluyla alınacaktır. Aday gösterme formları, teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici kuruluşlarına, ilgili alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara ve Ar-Ge Merkezleri ile Tasarım Merkezlerine gönderilecektir. Doldurulan aday gösterme formlarının TTGV’ye iletilmesiyle başvurular alınmış olacaktır.  [.........]