Haber Merkezi

Haberler

24.11.20 @ 09:11 < Geri Dön

Teknolojik İnovasyon Ekosisteminde İnsan Kaynakları Araştırması yayında!

Yüksek nitelikli insan kaynaklarını arz edenlerin ve talep edenlerin düşünce, davranış ve beklentilerini anlamak amacıyla hazırladığımız “Teknolojik #İnovasyon Ekosisteminde İnsan Kaynakları Araştırması” yayında! #TeknolojiÜretenTürkiye için TTGV’nin ilgilendiği stratejik konuların üst düzeyde uzman katılımlı çalışmaların yürütülmesi, ekosistem içerisinde tartıştırılması, yaygınlaştırılması ve sonuçların raporlanması misyonuyla hareket edilen araştırma,


·       İş gücünü etkilemesi muhtemel, olabileceği düşünülen köklü değişimler
·       Sanayimizin (reel sektörün) stratejik yönetim – İK stratejisi ilişkileri
·       Sanayimizin insan kaynakları ihtiyaçları
·       Sanayimizde ihtiyaç duyulacak insan kaynakları becerileri, yetkinlikleri ve özellikleri
·       Sanayimizin yüksek nitelikli insan kaynakları konusunda yaşadığı zorluklar
·       Sanayimizin İK geliştirme-yetiştirme faaliyetleri
·       Yüksek nitelikli İK arzında yüksek öğretim
konularını kapsıyor.

İncelemek için tıklayınız

 Raporun hazırlanmasına katkı veren takım üyelerine ve yöneltilen sorulara samimiyetle yanıt veren katılımcılara tekrar çok teşekkür ediyoruz.

.......................................

The “Human Resources Research in Technological #Innovation Ecosystem”, which we prepared to understand the thoughts, behaviors and expectations of those who supply and demand highly qualified human resources, is on the air! For #TechnologyDevelopingTurkey, the research, which is based on the mission of conducting studies with high level participation, discussing and disseminating the strategic issues that TTGV is interested in, and reporting the results, covers the following issues:


·       Fundamental changes likely to affect the workforce / thought to occur,
·       Our industry’s strategic management and HR strategy relations
·       Our industry needs for human resources
·       Human resources skills, competencies and attributes needed in our industry
·       Difficulties encountered by our industry in highly qualified HR
·       HR development / training activities of our industry
·       Higher education in the supply of highly qualified HR

For review We would like to thank the team members who contributed to the preparation of the report and the participants who sincerely answered the questions posed.