Haber Merkezi

Haberler

06.12.19 @ 11:12 < Geri Dön

EIF – NPI Equity Platform kapsamında düzenlenen General Forum Toplantısı’na katıldık.

7 Kasım 2019 tarihinde Lüksemburg’da gerçekleşen EIF – NPI (National Promotional Institutions) Equity Platform General Forum Toplantısı’na TTGV adına Beren Erbişim katıldı. Toplantıda, Platform’daki operasyonel gelişmeler, yeni üyelerin tanıtılması, Platform üyelerinin yatırım faaliyetlerinin dağılımına dair yapılan araştırmaya ilişkin sonuçlar, finansal olmayan göstergelerin  (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim İlkeleri, ESG Principles) firma ve yatırımcılar tarafından raporlanmasının önemi gibi konular aktarıldı. Toplantıda, Danimarka’da KOBİ’lere sunulan finansmanın desteklenmesi amacıyla devlet tarafından kurulan, emeklilik fonlarındaki tasarrufların inovasyon ekonomisine aktarılmasını hedefleyen fonların fonu DanskVaekstkapital’in CEO’su Rolf Kjaergaard’ın fon hakkındaki sunumu ve Israel Innovation Authority’den Sagi Dagan’ın (Head of the Growth Division) İsrail’deki high-tech sektörü hakkında bilgi verdiği ve bu sektördeki borç finansmanı ihtiyacını vurguladığı sunum da gerçekleşti.

 EIF – NPI Equity Platform, Avrupa Yatırım Fonu (EIF) ile ulusal düzeyde piyasa başarısızlıklarını gidermeye ve yeni piyasaları kurucu aktivitelere odaklanan kuruluşlar olarak tanımlanan NPI’lar arasında bilgi paylaşımını ve en iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı teşvik etmek üzere 2016 yılında oluşturulmuştur. Platform’un hedefi, KOBİ’ler ile orta düzey sermayeli şirketlerin yararlanabileceği finansal kaynaklara erişimi artırmak ve bu amaca yönelik olarak Avrupa Birliği kaynaklarını, ulusal kaynakları ve özel finansman kaynaklarını eşleştirmektir. Genel Forum’un günümüz itibari ile 29 ülkeden 47 üyesi bulunmaktadır. NPI’ların birbirleri ve EIF ile geliştireceği iş birlikleri kapsamında stratejik fırsatların tanımlanmasına yönelik çok taraflı olarak oluşturulan Genel Forum’daki NPI Üyeliği’ne TTGV, 2017 yılında dahil olmuştur.