Haber Merkezi

Haberler

06.12.17 @ 01:12 < Geri Dön

2018 Refresh İstanbul Tarabya Otel'de gerçekl eştirildi.

Teknolojinin hızla dönüştüğü ve gerçek dünya ile buluştuğu bu dönemde yeni verimliliklerin ortaya çıkarılması ve pazar ile buluşturulması büyük önem arz ediyor. Bu dönüşüm dönemini üç temel kavramla yeniden tanımlayabiliriz; Veri (data), Sayısal (digital) ve Tasarım (design).

Odak alanınız ne olursa olsun artık tüm alanlarda anlamlı “veri” toplayabilme ve analiz etme neredeyse bir zorunluluk haline geldi.  Artan ölçüde büyük veriyle kuşatılmış, gelişigüzel enformasyon sağanağı altındaki bir dünyada analiz yapabilen, karmaşıklıktan tam zamanında mantıklı çıkarımlar elde edebilen teknolojilere olan ihtiyacımız artıyor. Veri ile birlikte hızla gelişen yapay zeka ve makine öğrenme teknolojik gelişimin önemli bir parçasını oluşturuyor. Üretim süreçlerinin “dijital” ortama taşınmasıyla yapılan işlerin hızı ve ulaşılabilirliği yüksek katma değer sağlıyor. Son olarak “tasarım” süreçlerinde elde edilen bilgi ve deneyimlerin inovasyona dayalı servis, süreç ve iş modeli oluşturmada uygulanmasıyla çok daha verimli ve sürdürülebilir çıktılar elde edebiliyoruz.

Geleceği kucaklamak isteyen şirketler bütün bu teknolojilerin tam olarak gelişmesini beklemeden şimdiden bu potansiyelleri araştırmaya ve sezmeye çalışıyor, daha yakından inceliyor ve farklı/yeni açılardan sorunlara bakmayı biliyorlar.  

2018 Refresh’de kendi alanlarında veriyi doğru çıkarımlarlarla anlamlandıran, ürüne veya hizmete dönüştürme sürecinde tasarımlayan, dijitalleşmeyi sosyal etkisini de düşünerek adapte edebilen cesaretli ve farklı açıdan bakmayı bilen öncüllerin;  sağlık, tarım, spor ve güvenli şehir alanlarında zihin açıcı uygulamalarını konuk ettik.

Fotoğrafların tamamı için