Dünden yarına TTGV

Kronoloji

29 yıldır Türkiye’nin teknoloji serüvenine öncülük ediyor, denediğimiz ve uyguladığımız yeni modellerle ilkleri gerçekleştiriyoruz. Gelecekte de katma değerli işbirlikleri ile yaratacağımız yeni ilkleri sunmaya devam edeceğiz.

2018

 • Yarını İnşa Et Programı Lansmanı

  Geleceğin işgücü ve ülkemizin yarınları olan öğrencilerimiz ve onları eğiten öğretmenlerimiz için yürütülen, bir dijital dönüşüm eğitim programı olan Yarını İnşa Et Lansmanı ve 1. Dönem Finalist Projelerin Sergisi ve Ödül Töreni gerçekleştirildi. http://www.yariniinsaet.org/

 • Avrupa Özel Sermaye ve Risk Sermayesi Derneği Invest Europe’a üye olduk.

  Avrupa’daki özel sermaye ve risk sermayesi sektörünü, bu sektörün yatırımcıları ile birlikte temsil eden en kapsamlı profesyonel birlik olan Invest Europe’a Şubat 2018’de üye olduk. https://www.investeurope.eu/

 • Kurumsal Sınırlı Sorumlu Özel Sermaye Yatırımcıları Derneği ILPA’ya üye olduk.

  Özel sermaye yatırımcılarının küresel ölçekteki temsil kapasitesini, ortak çıkarlarını ve profesyonel niteliklerini geliştirmek amacıyla kurulan ABD merkezli birliğe, Türkiye’den üye olan ilk kurumsal yatırımcı olduk. https://ilpa.org/

 • TTGV  Programı Xnovate hayata geçti.

  Rekabet yaratacak inovasyon süreçleri için teknoloji, ürün yönetimi ve inovasyon alanında iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve bu alanda insan kaynağının yetiştirilmesini amaçlayan TTGV programı Xnovate hayata geçti.

 • TTGV Yatırım Programı HİT hayata geçti.

  Seçilen tematik alanda çalışan bir prototipi (MVP) olan erken aşama girişimlerin pazara girişini hızlandıracak TTGV yatırım programı Hit hayata geçti. İlk yılın tematik alanı sağlık.

2017

 • Kitle kaynak yaratma platformu İdeanest hayata geçti.

  Teknoloji alanında Türkiye'nin ilk bağış bazlı kitle kaynak yaratma platformu olarak kurulan İdeanest, teknoloji ve inovasyon tabanlı projelerin fon toplanmalarına destek olabilmek için hayata geçirildi. ideanest.org

 • Taxim Capital Özel Sermaye Fonu’nun yatırımcısı olduk.

  Küresel pazarlara odaklı yenilikçi KOBİ’lerimize kaliteli büyüme finansmanı sağlamaya Taxim Capital Özel Sermaye Fonu yatırımımız ile devam ediyoruz. http://www.taximcapital.com/

2016

 • Avrupa Girişimci Hayırseverlik Derneği EVPA’ya üye olduk.

  TTGV, 10 Ekim 2016 da Avrupa Girişimci ve Hayırseverlik Derneği EVPA’ya Türkiye’den üye olan ikinci kuruluş olmuştur. EVPA

 • MEDITERRA II özel girşim sermayesi fonunun ilk Türk Kurumsal yatırımcısı olduk.

  TTGV, Eylül 2016’da yenilikçi KOBİ’lerimize kaliteli finansman sağlamak üzere kurulmakta olan MEDITERRA II özel girşim sermayesi fonunun ilk Türk Kurumsal yatırımcısı olmuştur. http://www.mediterracapital.com/ 

 • Avrupa Yatırım Fonu’na (EIF) Türkiye’den hissedar olan ikinci kuruluş olduk.

  Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Nisan 2016'da 3 hisse karşılığında EIF'in hissedarlarından oldu. EIF 

 • Turkish Philanthropy Funds (TPF) partneri olduk.

  Türk Hayırseverlik Fonları’na (Turkish Philanthropy Funds –TPF-) olduğumuz partnerlikle TPF’de teknoloji odaklı ilk Sivil Toplum Kuruluşu olma özelliği de kazandık. Turkish Philantrophy Funds

2015

 • Ar-Ge, Teknoloji ve Yenileşim Yönetim DNA‘sını Güçlendiren Özgün Çalışmalar ödülendirilmeye başladık.

  “Ar-Ge Yönetimi”, “Yenileşim Yönetimi”, “Teknoloji Yönetimi” ile “Teknolojinin Ticarileştirilmesi” süreçlerinin geliştirilmesi veya iyileştirilmesi alanlarında gerçekleştirilen kapsamlı çalışmaları ödüllendirmeye başladık. http://fyodulu.ttgv.org.tr/

 • Teknoloji transfer ortamının ihtiyaçlarına odaklandık.

  Teknoloji Transfer Hızlandırıcı (TTH-Türkiye) Projesi’nin ana hedefini desteklemek üzere ilgili paydaşların kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmaları bizim de yeraldığımız Bpifrance Financement (FR) ve VentureWell (ABD) konsorsiyumuyla gerçekleştireceğiz.

 • Girişimcilik ve yenilikçilik için Doğu Anadoluya açıldık.

  DAP Bölge İdaresi sponsorluğunda 14 ili kapsayan proje kapsamında girişimcilik ve yenilikçilik ihtiyaç analizleri için bölgede çalışmalara başladık.
  daha fazla bilgi

 • Endüstriyel yaratıcılık ve bir etkileşim alanı olarak Kıvılcım kapıları açtı.

  Endüstrinin reel problerinin günümüz rekabetçilik bileşenleri olan Data-Design-Dijital ile ele alındığı, teknoloji ve inovasyonu besleyecek her türlü komünitenin uğrak mekanı Kıvılcım Endüstriyel Yaratıclık Merkezi Ankara’nın teknoloji coğrafyasının kalbinde kapılarını açtı. www.kivilcimk2m.com

2012

 • Yenilikçi fikirlerin buluşma noktası İdeaport yayın hayatına başladı.

  Zengin video içerikleri ve ilham veren etkinlikleriyle ideaport ekosistemde oluşan değerli bilgiyi yayma, farkındalık yaratma ve network imkanı sunuyor. www.ideaport.org.tr

 • Ankara’nın marka projesi Tech Ankara hayata geçti.

  Ankara’daki teknoloji geliştirme bölgelerinin arasındaki diyaloğu artırmak, Ankara’nın teknoloji üretme altyapısını daha görünür kılmak üzere öncülük ettiğimiz Tech Ankara şimdi Ankara Kalkınma Ajansı’nın himayesinde sürdürülüyor ve tüm Ankara’ya ulaşıyor. http://www.techankara.org/

 • Sürdürülebilirlik programımız Rio + 20 Zirvesine yönelik en iyi uygulama seçildi.

  Sanayinin iklim değişikliğine uyumu için yürüttüğümüz UNIDO Eko-verimlilik Programı Rio + 20 Zirvesine yönelik en uygulamalardan biri olarak seçildi. http://www.ekoverimlilik.org/

2011

 • 20. Yılımızda özellikle çevre konusunda eksikliği hissedilen alanlarda örnek uygulamalar gerçekleştirdik.


  İzmir’de ekoverimlilik, İskenderun Körfezi Bölgesinde endüstriyel simbiyoz.

2010

 • Business-oriented International NGO olarak Birleşmiş Milletler İklim sekreteryasına akredite olduk

 • İleri Teknoloji Projeleri Desteğimizi başlattık.

  Ülkemiz için önemli gördüğümüz bazı alanlarda (tarımsal atıklardan yüksek katma değerli biyoürün üretim ve teknolojileri, İleri malzeme teknolojileri ve hassas üretim teknikleri, Yenilenebilir enerji üretim, depolama ve dağıtımına yönelik teknolojiler, Gıda Teknolojileri, Biyomedikal Teknolojiler, İklim Değişikliğine Uyum Teknolojileri) özel sektörün ileri teknoloji projelerine finansal detek sağlamaya başladık. İleri Teknoloji Projeleri Desteği İtep

2009

 • Avrupa İşletmeler Ağı’nın (EEN) bir parçası olduk.

2008

 • Bölgesel ve sektörel kapasite geliştirme faaliyetlerimiz başlıyor.

  Eskişehir Bölgesel İnovasyon Projesi (ESİNKAP) ve Otomobil Kümeleri için Kapasite Oluşturma Projesi (OKÜMKAP) ile hem sektörlerin hem de bölgelerin teknoloji geliştirme ve rekabet seviyelerini değerlendirip ihtiyaçları tespit ettik ve çözüm önerileri geliştirdik.

2007

 • Türkiye’nin ilk fonların fonuna yatırımcı olduk.

  Yenilikçi KOBİ'lerin ihtiyacını duyduğu büyüme sermayesinin uluslararası standartlarda sağlanabilmesi için Türkiye’nin ilk fonların fonu girişimi olan ve toplam 160 Milyon Avro büyüklüğündeki İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (iVCi)'ne yatırımcı olarak katıldık. İVCİ

2006

 • Sürdürülebilirlik finansmanında fark yarattık.

  Çevre Projeleri Desteği ile çevre teknolojileri, enerji verimliliği gibi alanlarda örnek olabilecek projelere finansman desteği sağladık.Ekoskop

2005

 • Girişim sermayesinde bir TTGV girişimi.

  Başlangıç ve büyüme aşamasındaki teknoloji firmalarına yatırım yapmak için iştirakimiz Teknoloji Yatırım A.Ş.’yi hayata geçirdik. 

2002

 • İlk temsilciliğimiz açıldı.

  Ankara’da bulunan merkez ofisimiz dışında ilk temsilciliğimiz İstanbul’da İTÜ Arı Teknokent’te açıldı.

 • Türkiye’nin ilk ve en başarılı teknoparklarının kuruluşlarına öncülük ettik.

  Bugün teknoloji ekosistemimizin yapı taşlarından ve önemli aktörlerinden olan Cyberpark ve İTÜ Arı Teknokent’in kuruluşlarına destek olduk.

2001

 • 10.yılımızda AR-GE desteğinde farkındalık yarattık.

  Yenilenen websitemiz ve yeni logomuzla birlikte destek kampanyamızı başlattık.

 • Üniversite ve sanayi işbirliğinin en iyilerini ödüllendirmeye başladık.

  TTGV 10. Yıl
  Üniversite-sanayi işbirliğinin duayeni ve 1996-2001 yılları arasında TTGV’nin Genel Sekreterliğini yapmış Dr. Akın Çakmakcı adına sanayide uygulanmış en iyi tezleri ödülledirdiğimiz “Dr Akın Çakmakcı Tez Ödülleri” ödül programını başlattık. http://tezodulu.ttgv.org.tr

2000

 • Girişim sermayesine iki önemli yatırımla giriş yaptık.

  TURKVEN (Turkish Private Equity Fund) ve İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığına yatırım desteği verdik.

1998

 • Teknoloji projelerinin en iyilerini ödüllendirmeye başladık.


  TÜBİTAK ve TÜSİAD ile birlikte Türkiye’nin en prestijli ve uzun soluklu Teknoloji Ödülleri ve Kongresi’ni başlattık.

1997

 • Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin ilk adımı dünyada önemli bir başarı elde etti.

  1994 yılında başladığımız Ozon Tabakasını İncelten Madddelerin Giderilmesi Projemiz Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya çapında en başarılı 9 projeden biri olarak seçildi.

1992

 • Türkiye’nin ilk AR-GE desteğini özel sektörle buluşturduk.

  Dünya Bankası ve Hazine Müsteşarlığı’nın işbirliğinde Türkiye’de uygulanan ilk özel sektör odaklı AR-GE destek programının yürütücüsü olduk. Devam eden yıllarda “Ürün Geliştirme Sermaye Desteği” de vermeye başladık.

1991

 • TTGV Kuruluyor


  Kamu-özel sektör işbirliği modeli ile Türkiye’de özel sektörün teknoloji ve inovasyon odaklı rekabet gücünü artırıcı faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla kurulduk. Ülkemizde özgün ve özerk ilk model olan TTGV aynı zamanda kanunla kurulmuş 7 Vakıftan biri.