İş Modelimiz

İş Modeli

Kuruluşumuzdan itibaren TTGV’nin iş modeli finansal sürdürülebilirlik ve verimlilik sağlanması üzerine kurgulanmıştır. İş modelimizin temelini ekosistemi dinlemek, yorumlamak ve yine ekosistemin paydaşlarıyla birlikte çözüm üretmek oluşturmaktadır. Hızla değişen teknoloji ve inovasyon ortamına uyum sağlayabilen, ekosistemin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilecek İş Modelimiz kapsamında;

  • Kurumsal hedef ve stratejilerimize uygun artı değer yaratacak ortaklıklar kurmayı,
  • Yeni finans kaynaklarının değerlendirilebileceği pencereler yaratmayı
  • Başarılı referansları oluşturmayı,
  • Yeni iş/ağ bilgisi ve uzmanlıkların geliştirilebileceği, mevcutların değerlendirilebileceği stratejilerle uygun fırsatları geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Yönlendirici Değerlerimiz

Küresel ve yerel gelişmeleri sürekli takip ederek değişime UYUM SAĞLAMAK

Eko-sistemdeki sinerjilere odaklı yeni ve yaratıcı çözümleri ısrarla ARAŞTIRMAK

Paydaşlarımıza artı değer sağlayacak çözümleri geliştirerek etkin şekilde UYGULAMAK